........................................................................................................................................................................................................................................................................
KORNGUEN COLLECTION CD,. LTD.
บริษัท กอเงินคอลเลคชั่น จำกัด
                              101  ซอยรามคำแหง 34 (หมู่บ้านเกศรี)  ถนน รามคำแหง แขวงหัวมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร. 0-2018-7200 / 0-2732-9447   Fax 0-2732-0802 / 0-2732-3233 E-mail : nillaka@kornguen.com : Kc_aycal@kornguen.com

@ 2019 KCORNGUEN
@ 2017 KCORNGUEN | WWW.KORNGUEN.COM
คุณสมบัตรของตำแหน่ง ฝ่ายบังคับคดี
ประกาศสมัครงาน
ชื่อตำแหน่งงาน ฝ่ายบังคับคดี , ออกสืบทรัพย์ บังคับคดี
คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย
- วุฒิการศึกษา ม.6 .ปวช . ปริญญาตรี ขึ้นไป
- ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ ( Word , Excel )
-  มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัยในการทำงาน
-  มีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมใบขับขี่
-  หากพักอาศัยในเขต กทม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ :  เงินเดือน , Commission , ประกันสังคม  วันหยุดพักผ่อนประจำปี
สถานที่ปฏิบัติงาน :  กรุงเทพมหานคร 
วิธีกาารสมัคร -  สามารถสมัครด้วยตัวเอง
-  ส่งจดหมายสมัครงาน
-  E-Mail:nilaka@kornguen.com  : Kc_aycal@kornguen.com
-  สมัครผ่านทาน www.jobbangkok.com
ติดต่อ -  แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท กอเงิน คอลเลคชั่น
ที่อยู่ 101 ซอยรามคำแหง ถนน รามคำแหง แขวงหัวมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์ : 0-2018-7200 / 0-2732-9447
แฟกซ์ :0-2732-0802 / 0-2732-3233
E-Mail :nilaka@kornguen.com  : Kc_aycal@kornguen.com