.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
KORNGUEN COLLECTION CD,. LTD.
บริษัท กอเงินคอลเลคชั่น จำกัด
                              101  ซอยรามคำแหง 34 (หมู่บ้านเกศรี)  ถนน รามคำแหง แขวงหัวมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร. 0-2018-7200 / 0-2732-9447   Fax 0-2732-0802 / 0-2732-3233 E-mail : nillaka@kornguen.com : Kc_aycal@kornguen.com
|  หน้าหลัก   ||  เกี่ยวกับบริษัท||  ข่าวสาร  ||  กิจกรรม  |

@ 2019 KCORNGUEN
@ 2017 KCORNGUEN | WWW.KORNGUEN.COM
เกียวกับบริษัท


บริษัท กอเงินคอลเลคชั่น จำกัด
KORNGUEN COLLECTION CO., LTD.

KC คือ บริษัท กอเงินคอลเลคชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน เป็นส่วนหนึ่งของเครื่อข่ายบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ AYCAL  , ที่ได้รับมอบอำนวจดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน และให้บริการด้านกฎหมาย บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลที่ดีละดำเนิ่นธุรกิจด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเป้าหมายการทำงานที่สัมฤทธิผลในทุกกลุ่มธุรกิจ

บริษัทนี้ได้จดทะเบียนเป็นครั้งแรกชื่อ บริษัท กอเงิน ลอว์ แอนด์ คอลเลกชั่น จำกัด ซึ่งต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ ครั้งที่สอง เปลี่ยนเป็นชื่อ บริษัท กอเงิน คอลเลกชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 ครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็นชื่อ บริษัท กอเงิน คอลเลคชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2551

ทุนในการจดทะเบียนทั้งหมด หนึ่งล้านบาทถ้วน ...

ในปี พ.ศ. 2554 ทางบริษัท ได้มีการเปิดสาขาไปยังต่างจังหวัด  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดนครราชสีมา     ทางใต้ เป็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี